Fylkesvei 385 (Akershus)

Fylkesvei 385 i Akershus går mellom Strømmen stadion og Stalsberg i Skedsmo.

Traséer: Stalsberg – Strømmen kirke (0,6 km), Sagdalen skole – Strømmen stadion (1,5 km).

Skedsmo

Strømsveien

Rælingsveien

······ 21 · 22 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 58 · 59 · 60 · 76 · 77 · 78 · 79 · 81 · 82 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 115 · 120 · 123 · 125 · 126 · 127 · 129 · 130 · 131 · 132 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 276 · 277 · 278 · 279 · 301 · 303 · 304 · 306 · 326 · 327 · 328 · 351 · 352 · 353 · 354 · 355 · 356 · 357 · 376 · 378 · 380 · 381 · 382 · 383 · 384 · 385 · 401 · 402 · 426 · 427 · 428 · 429 · 430 · 450 · 451 · 452 · 453 · 454 · 455 · 456 · 457 · 458 · 459 · 460 · 461 · 462 · 463 · 469 · 470 · 476 · 477 · 478 · 479 · 480 · 481 · 482 · 483 · 501 · 502 · 503 · 504 · 505 · 506 · 507 · 508 · 509 · 510 · 511 · 512 · 513 · 514 · 527 · 528 · 529 · 530 · 552 · 553 · 554 · 600 · 601 · 602 · 603 · 604 · 605 · 606 · 607 · 608 · 609 · 610 · 611 · 612 · 613 · 614 · 615 · 616 · 617 · 618